© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
Andrzej Majsak

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego, gospodarczego, autorskiego, własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, autorskiego, własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych, jak też spraw przed sądami polubownymi, w tym dotyczących domen internetowych. Posiada bogatą praktykę w zakresie bieżącej obsługi klientów, jak i prowadzeniu spraw cywilnych, karnych i administracyjnych.

e-mail: a.majsak@duvall.pl