© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
Barbara du Vall

Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa konkurencji (antymonopolowego, w tym koncentracji kapitałowych), konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz gospodarczego.

W latach 1994–2005 pełniła funkcję dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, uczestnicząc w kształtowaniu praktyki, jak i ustawodawstwa antymonopolowego. Jest konsultantem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowania przed organem antymonopolowym.

Przez wiele lat była wykładowcą na Podyplomowych Studiach Prawa Konkurencji organizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich, a także szkolenia z zakresu prawa konkurencji, koncentracji kapitałowych, przestrzegania tajemnic handlowych.

e-mail: b.duvall@duvall.pl