© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
Barbara du Vall

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa konkurencji, konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz gospodarczego.

W latach 1994–2005 pełniła funkcję dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, uczestnicząc w kształtowaniu praktyki, jak i ustawodawstwa antymonopolowego. 

Konsultantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowania przed organem antymonopolowym; wieloletni wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Konkurencji organizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dla aplikantów radcowskich.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa konkurencji, koncentracji kapitałowych, przestrzegania tajemnic handlowych.