© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
1990KANCELARIA PRAWNA2021

Kancelaria, założona przez Profesorów Janusza Szwaję i Michała du Vall’a, działa nieprzerwanie od 1990 r. – obecnie jako spółka partnerska adwokacko-radcowska. Prawie trzydziestoletnia obecność Kancelarii na rynku usług prawniczych, zbudowana na wiedzy i wieloletnim, bogatym doświadczeniu Założycieli: prof. dr. hab Janusza Szwaji oraz prof. dr. hab. Michała du Vall, kontynuowana z pasją i zamiłowaniem do rozwiązywania problemów prawnych przez obecnych Partnerów i Współpracowników sprawiają, że Kancelaria świadczy usługi profesjonalne na najwyższym poziomie. Od chwili powstania główny przedmiot  zainteresowań Kancelarii to sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji, poszerzone następnie o inne dziedziny, w tym zwłaszcza prawa antymonopolowego, handlowego, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.  

Kancelaria świadczy usługi w oparciu o własny zespół, który - stosownie do potrzeb - uzupełniany jest przez wybitnych ekspertów wywodzących się spośród pracowników naukowych oraz rzeczników patentowych. W ofercie Kancelarii znajdują się: sporządzanie eksperckich opinii prawnych i przeprowadzanie audytów, prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak również przed organami administracji, w tym Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, obsługa prawna sklepów internetowych. Klienci Kancelarii to przede wszystkim przedsiębiorcy z różnych branż, w tym m.in.: cementowej, petrochemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, spożywczej, a też prasowej, hotelarskiej, IT i nowych technologii.