© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
1990KANCELARIA PRAWNA2014

Kancelaria, założona przez Profesorów Janusza Szwaję i Michała du Vall’a, działa nieprzerwanie od 1990 r. – obecnie jako spółka partnerska adwokacko-radcowska. Jej trzon stanowią: wybitny znawca prawa handlowego i nieuczciwej konkurencji, prof. dr hab. Janusz Szwaja, specjalistka w zakresie prawa antymonopolowego, radca prawny Barbara du Vall, oraz specjalista prawa nieuczciwej konkurencji i prawa własności przemysłowej, adwokat Andrzej Majsak.

Założyciele Kancelarii to autorzy i współautorzy powszechnie znanych i cenionych na rynku prawniczym monografii, z których najważniejsza to „Prawo patentowe” autorstwa prof. Michała du Vall, jak też komentarzy, wśród których do najbardziej znanych należą komentarze do: „Kodeksu spółek handlowych” (współaut. J. Szwaja), do „Prawa własności przemysłowej” (M. du Vall, U. Promińska, E. Nowińska), do „Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (M. du Vall, E. Nowińska).

Przedstawiciele Kancelarii wielokrotnie byli ekspertami Sejmu i Senatu RP, sądów i arbitraży.

Przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym reprezentowali nie tylko przedsiębiorców, ale m.in. także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Kancelaria prowadziła sprawy oraz wykonywała opinie prawne na rzecz przedsiębiorstw branży petrochemicznej, spożywczej, cementowej, prawnej, prasowej, jak też przemysłu farmaceutycznego, spirytusowego, tytoniowego, cukierniczego, hutniczego i innych.

Wieloletnie, bogate doświadczenie Partnerów i Współpracowników oraz ponad dwudziestoletnia działalność na rynku sprawiają, że Kancelaria świadczy profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.