© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
dr Katarzyna du Vall

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ i politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Stypendystka University College London - School of Slavonic and East European Studies.

W 2019 r. obroniła na WPiA UJ pracę doktorską pt. “Prawo polskie wobec totalitaryzmów w regulacjach Konstytucji RP i kodeksu karnego”. Rada WPiA UJ podjęła zaś uchwałę o wyróżnieniu jej dysertacji.

Dr K. du Vall jest pracownikiem badawczo-dydaktycznycm w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, prowadząc zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa własności intelektualnej i prawa mediów.

W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej, prawem mediów, ochroną dóbr osobistych i prawem konsumenckim.

Usługi świadczy w  językach polskim i angielskim.

https://www.linkedin.com/in/dr-katarzyna-du-vall-601436a4/