Szkolenia

Wspólnicy Kancelarii oferują szkolenia z zakresu:

  • Prawa antymonopolowego
  • Ochrony konsumentów
  • Ochrony dóbr osobistych
  • Prawa autorskiego
  • Prawa znaków towarowych