Wspólnicy

Barbara du Vall – radca prawny

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

dr Katarzyna du Vall – radca prawny

Pracownik badawczo-dydaktyczny w INPiSM UJ, współpracuje również z Collegium Medicum UJ oraz Uniwersytetem SWPS.

Jako wykładowca akademicki i radca prawny zajmuje się prawem własności intelektualnej, prawem konsumenckim, a także problematyką karnej i cywilnej ochrony dóbr osobistych.